Không chỉ phụ nữ mới thích xài hàng hiệu mà đàn ông họ cũng vậy, họ xài hàng hiệu để tự tin hơn, chứng tỏ mình hơn và sang trọng trước các đối tác.