Trên đường Nguyễn Khoái - đoạn gần công trường cầu Vĩnh Tuy - lâu nay có một đoạn đường khá dài đào lên để thi công.