có chứ tui đây. :Smiling:

Có đôi nào 87 và 83 không nhỉ? Chúng ta cùng lập hội nào :) có chứ tui đây. :Smiling: