(2Sao) - Các minh tinh Hoa ngữ nhìn giản dị và gần giũ hơn sau công nghệ hóa trang.

"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi đẹp mọi góc hình.

Trương Vũ Kỳ tươi trẻ rạng rỡ.

Gái một con Lý Tiểu Lộ xinh tươi.

Chu Đông Vũ.

Diêu Thần.

Chương Tử Di.

Giả Tịnh Văn.

Dương Dung.

Kim Minh.

Đại S Từ Hi Viên.

Việt Hà
(Theo S)