QĐND Online - Đó là chủ đề của chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam 2011 (VID 2011) do Cục Phát triển kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức nhằm tạo cơ hội thực hiện các ý tưởng sáng tạo, giải quyết những thách thức phát triển ở cấp địa phương.

Chương trình Ngày sáng tạo Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam 2003 và đã trở thành sự kiện thường niên. Chủ đề mỗi năm được nghiên cứu trên cơ sở tham khảo ý kiến rộng rãi về các vấn đề được được công chúng quan tâm, là trọng tâm và ưu tiên quốc gia trong chương trình của Chính phủ: Hành động vì môi trường (2005), An toàn giao thông (2007), Biến đổi khí hậu (2010)... Chủ đề của chương trình VID 2011 là “Sáng tạo vì công bằng xã hội và tăng trưởng bền vững” tập trung vào 3 tiểu chủ đề: Sử dụng năng lượng hiệu quả, Thuốc thảo mộc cổ truyền, Sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp. Các tiểu chủ đề này được thiết kế nhằm định hướng cho quá trình xây dựng đề xuất dự án tập trung vào thay thế các sản phẩm giá cao (thuốc nhập khẩu), hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp nhóm người nghèo và các cộng đồng chưa được tiếp cận đầy đủ tới các dịch vụ cơ bản. Các đề xuất dự án sẽ được đánh giá dựa trên những tiêu chí: Tính sáng tạo, sự phù hợp về chủ đề, khả năng nhân rộng/ mở rộng, kết quả, sự phối hợp, khả năng thực hiện, tính bền vững. Mỗi dự án được tài trợ không quá 30.000 USD và thời gian thực hiện tối đa một năm kể từ ngày nhận được tài trợ. Từ khi bắt đầu đến nay, Chương trình đã nhận gần 16.000 đơn dự thi; gần 40 nhà tài trợ đã tham gia cùng Ngân hàng Thế giới để đồng tài trợ cho chương trình; hơn 2.4 triệu USD được trao cho 231 dự án sáng tạo trong nhiều lĩnh lực khác nhau... Thời gian nhận bài dự thi VID 2011 đến hết ngày 5-5. Tin, ảnh: Minh Mạnh