EcoHelmet được làm bằng giấy, có thể gấp gọn, tái sử dụng và rất an toàn.