Nếu lấy được 1 người vợ tốt, đàn ông sẽ trở nên hạnh phúc, nếu điều đó không xảy ra, anh ta trở thành nhà triết học.

Trong làm ăn chung, 2 gã đàn ông nếu luôn có sự đồng thuận, 1 trong số đó thực sự vô dụng.

Vô số anh tự quảng cáo "Anh được 3 tiếng", đôi khi thực tế là "Một Hai Baaaa...".

30: phút là thời gian cần thiết để phụ nữ "khởi động", đàn ông chỉ cần 30 giây.

33: là độ tuổi trung bình của đàn ông đạt đến được đỉnh cao nhất sinh hoạt vợ chồng