Trong cuộc họp cấp cao Ủy ban Đánh giá-Xúc tiến cấp Bộ trưởng của sáng kiến chung Việt-Nhật đã diễn ra tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Võ Hồng Phúc đã cùng Đại sứ Nhật Bản Norio Hattori ký Biên bản ghi nhớ thực hiện Sáng kiến chung Việt-Nhật giai đoạn III để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư. Theo dự kiến, nhóm công tác hai bên sẽ tiến hành trao đổi kỹ thuật trong năm nay để 2008 bắt đầu thực hiện giai đoạn III.