TT - Các nhà khoa học tại Trường ĐH California, San Francisco (Mỹ) đã gây nên những sang chấn tâm lý lên những con chuột bằng cách chiếu sáng và gây tiếng động trong ba ngày liên tiếp. Sau đó tiêm vi khuẩn tụ cầu (Streptococcus) để gây nhiễm trùng da rồi đem so sánh với những con chuột không bị sang chấn cũng bị nhiễm trùng da.