Cuối tuần trước, Công ty cổ phần Sáng Ban Mai (SBM) đã đón nhận chứng nhận đạt chuẩn chỉ số tín nghiệm doanh nghiệp năm 2016.

Trusted Brand Index là chỉ số tín nghiệm doanh nghiệp do Viện Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức Đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức công bố và trao Chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp “Trusted Brand Index - TBI” cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo báo cáo chỉ số tín nhiệm Trusted Brand Index 2016, Việt Nam có 2 doanh nghiệp đạt chứng chỉ Quốc tế InterCETA, 138 doanh nghiệp xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển thương hiệu (Trusted Brand 2016) và 24 doanh nghiệp thành viên xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của hệ thống phát triển bền vững (Sustainable Development Business 2016).

Sang Ban Mai dat chi so Trusted Brand Index nam 2016 - Anh 1

Ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai nhận chứng nhận đạt chỉ số tín nhiệm.

Tiêu chí đánh giá chỉ số tín nhiệm TBI căn cứ trên các yếu tố: doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện quyền bảo hộ trí tuệ, áp dụng quy trình quản lý theo chuẩn mực quốc tế và các chỉ tiêu khác. Chỉ số này là mô hình hỗ trợ doanh nghiệp thông qua hoạt động khảo sát đánh giá, cải tiến liên tục theo quy trình quản lý chất lượng quốc tế tại Việt Nam hàng năm.

Ông Trần Thành Trọng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sáng Ban Mai cho biết việc thực hiện tốt các tiêu chí chỉ số TBI giúp Sáng Ban Mai tự hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý chất lượng, thiết lập mối quan hệ tốt nhất với đối tác, khách hàng và người tiêu dùng đồng thời gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bằng việc khảo sát, đánh giá độc lập của một bên thứ ba.

Sáng Ban Mai là doanh nghiệp sản xuất máy phát điện hàng đầu Việt Nam. Thương hiệu máy phát điện SBMPOWER đạt tiêu chuẩn Châu Âu CE, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt qui trình thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 3046 và tiêu chuẩn BS 8528 (Vương quốc Anh). Mỗi năm Sáng Ban Mai đạt sản lượng hơn 300 tổ máy phát điện công suất từ 10KVA-2500KVA. Đặc biệt, Sáng Ban Mai sản xuất thành công nhiều tổ máy phát điện công suất lớn tới 2500KVA. Vừa qua, Sáng Ban Mai là đơn vị đầu tiên trong ASEAN đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp máy phát điện.

Ngọc Tuấn