TTO - Sáng 20-2, đại diện nhà sản xuất vải có tác dụng diệt khuẩn đối với các vi khuẩn tả, lao, thương hàn, H5N1... Shikibo (Nhật Bản) cho biết sẽ chuyển giao công nghệ cho một công ty VN và sản xuất sản phẩm này tại VN trong 2009.