Quỹ hỗ trợ công nhân TP.HCM phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên và Công ty giải trí Trương Nguyễn hợp tác sản xuất bộ phim truyền hình dài 35 tập với nội dung nói về đời sống công nhân.

Bên cạnh đó, từ nay đến cuối năm 2013, các đơn vị trên cũng tổ chức một số sân chơi văn hóa văn nghệ phục vụ miễn phí cho thanh niên công nhân tham gia sau giờ tan ca.

Tuyết Trang