(Dân Việt ) - Hợp tác xã Diêm nghiệp Kim Liên, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã đưa vào áp dụng công nghệ sản xuất muối sạch theo phương pháp phơi cát cải tiến.

Kết quả đã cho sản phẩm sạch có năng suất cao hơn sản xuất muối thường 2-3 lần, đạt chất lượng muối thượng hạng theo tiêu chuẩn TCVN 3974-84. Việc ứng dụng công nghệ sản xuất muối sạch trên đồng muối phơi cát tại Hợp tác xã Diêm nghiệp Kim Liên đã góp phần tăng thu nhập cho bà con: Giá trị đạt 110 triệu đồng/ha/năm, lợi nhuận đạt 63 triệu đồng/ha/năm. Nguyễn Hữu