Công ty Cổ phần Chứng khoán Toàn Cầu sẽ là thành viên chính thức của sàn Tp.HCM vào ngày mai 12/3/2008...