Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) sửa đổi năm 2014 trao cho cơ quan BHXH chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Nghị định số 21/2016 của Chính phủ cũng quy định, từ ngày 1/6/2016, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, TP có quyền xử phạt vi phạm hành chính. Đây là biện pháp mạnh giúp cho cơ quan BHXH thực hiện công tác thu và hạn chế tối đa việc nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Phó Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam, ông Bùi Quang Huy cho biết, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, BHXH Việt Nam đã chủ động chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đưa luật vào cuộc sống như chủ động phối hợp với Trường Cán bộ Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức các lớp đào tạo nghiệp vụ thanh tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, công tác thu; bổ sung trang thiết bị phương tiện phục vụ công tác thanh tra chuyên ngành.

Hiện nay, toàn ngành BHXH có khoảng 5.500 cán bộ, công chức, viên chức làm công tác kiểm tra và công tác thu. Trong đó, có 1.300 người đã được đào tạo nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành (BHXH Việt Nam 60 người, BHXH các tỉnh, TP là 1.240 người) đủ điều kiện để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong quá trình triển khai thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật BHXH sửa đổi và Nghị định số 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ, BHXH Việt Nam nghiên cứu Luật Thanh tra, bám sát các hoạt động nghiệp vụ của mình để xây dựng quy trình thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thanh tra.

Kiên Trần