Trong quí I/2008, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam vào thị trường Anh ước đạt 64,5 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng...