Sản lượng vàng của Australia đã giảm 7% trong vòng một năm qua, mức giảm mạnh hơn dự kiến...