(NDHMoney) Tổng cục Thống kê cho biết, sản lượng thủy sản tháng 1/2011 ước tính đạt 356,4 nghìn tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cá đạt 270,4 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 30,9 nghìn tấn, tăng 4,7%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 1/2011 ước tính đạt 161,5 nghìn tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2010, trong đó cá đạt 121 nghìn tấn, tăng 8%; tôm đạt 21,5 nghìn tấn, tăng 7,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng khá chủ yếu do tiêu thụ cá tra có nhiều thuận lợi, đặc biệt giá cá tra nguyên liệu trên thị trường tăng cao. Lượng cá tra nguyên liệu hiện tại đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy chế biến. Tuy nhiên thời gian tới nguồn cá tra nguyên liệu có khả năng bị giảm sút, một mặt do chi phí đầu vào tăng gây tâm lý lo ngại cho người nuôi, mặt khác nguồn vốn vay để đầu tư phát triển nuôi cá tra của các hộ đang gặp một số khó khăn. Sản lượng tôm nuôi tăng chủ yếu từ nguồn thu hoạch trên phần diện tích thả nuôi tỉa thưa và thả bù. Bên cạnh đó, giá tôm đang ở mức cao đã khuyến khích người dân mở rộng diện tích thả nuôi. Sản lượng thủy sản khai thác tháng 1/2011 ước tính đạt 194,9 nghìn tấn, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 149,4 nghìn tấn, giảm 3,9%; tôm đạt 8,8 nghìn tấn, giảm 1,1%. Sản lượng thủy sản khai thác đạt thấp hơn cùng kỳ năm 2010 chủ yếu do ảnh hưởng của gió mùa làm biển động mạnh và thời gian cận Tết Nguyên đán nên nhiều tàu, thuyền tạm ngừng bám biển khai thác.