Riêng trong tháng 5, sản lượng thủy sản đạt 529,5 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 529,5 nghìn tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá đạt 415,6 nghìn tấn, giảm 0,5%; sản lượng tôm đạt 44,1 nghìn tấn, tăng 2,6%. Sản lượng nuôi trồng giảm 1% so với cùng kỳ và sản lượng khai thác tăng 2,1%.

Tổng cục Thống kê cho biết tình hình nuôi cá tra gặp khó khăn trong thời gian dài nên mặc dù đang mùa thu hoạch sản lương cá tra vẫn giảm ở nhiều địa phương. Sản lượng ở Vĩnh Long giảm tới 66% so với cùng kỳ, Cần Thơ giảm 8,6% và An Giang giảm 5%. Nguyên nhân chính do hình thức thanh toán kéo dài của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đang gây khó khăn cho người nuôi trong việc thu hồi vốn và tái đầu tư sản xuất. Tình hình nuôi tôm sú phát triển tương đối ổn định.

Tính chung năm tháng đầu năm, sản lượng thủy cả nước ước tính đạt 2090,4 nghìn tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm sản lượng nuôi trồng đạt 992 nghìn tấn, giảm 2,2%; sản lượng khai thác đạt 1089,4 nghìn tấn, tăng 3,6%.

Theo Dân Việt