Chính phủ Mỹ cho biết sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo giảm 560.000 thùng/ngày trong năm 2017.

San luong dau tho cua My duoc du bao giam 560.000 thung/ngay trong nam 2017 - Anh 1

Trong triển vọng năng lượng ngắn hạn, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết rằng sản lượng năm tới sẽ giảm xuống 8,04 triệu thùng/ngày. Tháng trước sản lượng dầu năm 2017 được dự báo giảm 480.000 thùng/ngày xuống 8,19 triệu thùng/ngày.

Sản lượng dầu thô năm 2016 dự báo có thể giảm 830.000 thùng/ngày từ mức sụt giảm 760.000 thùng/ngày trước đó.

Trong khi đó, EIA dự báo nhu cầu dầu của Mỹ năm 2017 sẽ tăng 190.000 thùng/ngày so với tăng trưởng 160.000 thùng trước đó. Tăng trưởng nhu cầu dầu của Mỹ năm 2016 cũng tăng lên 120.000 thùng/ngày từ mức tăng trưởng 80.000 thùng/ngày trước đó.

Nguồn: Phòng Thông tin kinh tế quốc tế - VITIC/Reuters