Theo khảo sát của Reuters công bố hôm 31/10 cho thấy sản lượng từ 14 nước thành viên OPEC tăng 130.000 thùng/ngày trong tháng 10 dẫn dầu mức tăng là Nigeria, Libya và Iraq.

San luong dau cua OPEC tang 130.000 thung/ngay trong thang 10 - Anh 1

Tại cuộc họp ngày 28/9 OPEC đã quyếtđịnh thiết lập mục tiêu sản lượng trong phạm vi từ 32,5 triệu thùng/ngày tới 33 triệu thùng/ngày, đây là lần đầu tiên OPEC cắt giảm sản lượng kể từ năm 2008.

Việc cắt giảm này vẫn chưa được phân bổ ra các thành viên và chưa hoàn thành.

Số liệu sản lượng tháng 9 được điều chỉnh tăng 90.000 thùng/ngày vì xuất khẩu dầu của Iraq cao hơn suy đoán ban đầu, các nước khác còn lại không điều chỉnh ước tính.

Bảng sau cho thấy sản lượng dầu của OPEC dưới dạng triệu thùng/ngày trong tháng 10 và tháng 9

Tháng 10

Tháng 9

Algeria

1,090

1,100

Angola

1,470

1,750

Ecuador

0,550

0,550

Gabon

0,210

0,220

Indonesia

0,730

0,730

Iran

3,640

3,630

Iraq

4,580

4,520 (R)

Kuwait

2,920

2,910

Libya

0,500

0,350

Nigeria

1,650

1,440

Qatar

0,640

0,650

Saudi Arabia

10,530

10,550

UAE

3,080

3,050

Venezuela

2,230

2,24

Tổng sản lượng của OPEC

33,820

33,690 (R)

Nguồn: VITIC/Reuters