Sản lượng cà phê của Indonesia được dự kiến sụt giảm trong năm 2016/17 do tình trạng thời tiết khô hạn cuối năm 2015.

San luong ca phe Indonesia nien vu 2016/17 giam sau khi thoi tiet kho cuoi nam 2015 - Anh 1

Tình trạng El Nino trong năm 2015 đang diễn biến ngược lại với tình trạng thời tiết ẩm ướt La Nina trong năm 2016/17. Dự kiến thời tiết ẩm tiếp tục trong đầu và giữa năm 2017, cung cấp một số cứu trợ tình trạng khô hạn quá mức của sự kiện El Nino năm 2015. Xuất khẩu cà phê của Indonesia dự kiến sụt giảm do tiêu dùng ngày càng tăng và năng suất thấp trong năm 2016/17. Số liệu thương mại cho thấy xuất khẩu cà phê xanh trong giai đoạn 5 tháng năm 2016 giảm 33% xuống 117 nghìn tấn so với 177 nghìn tấn trong năm 2015.

Nguồn: VITIC/Reuters