ND - Cữ này, TP Hồ Chí Minh đang mùa mưa. Các chương trình giải trí vốn kém sôi động hơn nay lại có sự kiện thể thao lớn EURO 2008, khiến nhiều nghệ sĩ cũng như nhà tổ chức phải e ngại.