(ATPvietnam.com) -Sau khi kiểm tra xong, hệ thống đã vận hành tốt, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo sáng 30/5 sẽ tổ chức giao dịch lại bình thường.