Ông Lê Nhị Năng, Phó giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) cho biết, phiên ngày 29-5 có thể giao dịch trở lại bình thường, sự cố kỹ thuật đã được khắc phục, nhưng nguyên nhân lỗi chưa được công bố