Trước tình hình giá sắn, cao su và cà phê đột ngột tăng cao, đã có nhiều người nông dân đổ xô đi phá rừng và lấn chiếm đất rừng để trồng sắn, trồng cao su...