Trong hơn 30 năm qua, Samsung Electronics (công ty điện tử số 1 Hàn Quốc) và LG Eletronics (công ty điện tử số 2 Hàn Quốc) không ngừng cạnh tranh khốc liệt. Thế nhưng tuần trước hai công ty này đưa ra một tuyên bố làm cho nhiều người kinh ngạc: Bắt tay hợp tác.