Đến nay đối tác đã thanh toán được 80% hợp đồng, tương đương 137,3 tỷ đồng, dự kiến việc thanh toán sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 6/2016.