Thí sinh Bồ Đào Nha cho rằng âm nhạc là cảm xúc và hãy trả lại ý nghĩa thật sự của nó.

Phương Linh