Chiếc xe máy theo đơn đặt hàng Sailing Hogs được chế tạo bởi Efram Mah, người sáng lập hãng Kustom Culture Motorcycles (KCM) ở vịnh San Francisco. Nó là một chiếc xe đặc biệt và kết hợp được nhiều yếu tố.