Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách và quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại huyện Lạc Thủy.

Sai pham trong xay dung co ban o Hoa Binh: Kien nghi thu hoi 340 trieu dong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Kết luận thanh tra số 119/KL-TTr của Thanh tra tỉnh Hòa Bình khẳng định, trong giai đoạn từ năm 2014 đến tháng 9/2015, ông Phạm Quang Vinh- giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện và từ tháng 10/2015 đến nay, ông Quách Tất Liêm giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy để xảy ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh Hòa Bình xác định, việc quản lý nguồn thu tại một số đơn vị dự toán thuộc huyện Lạc Thủy trong giai đoạn 2014 - 2015 chưa đảm bảo. Các đơn vị chưa phối hợp với Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế trong việc kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu để xác định nguồn thu, dẫn đến việc một số đơn vị như Phòng TN&MT huyện, Phòng Y tế, UBND thị trấn Chi Nê chưa thực hiện báo cáo quyết toán tài chính. “UBND thị trấn Chi Nê chưa báo cáo quyết toán nguồn kinh phí thu - chi quản lý qua Ngân sách thu đóng góp xây dựng nhà văn hóa số tiền 130 triệu đồng. Phòng Y tế thu phí, lệ phí không sử dụng biên lai; nộp tiền thu phí, lệ phí chậm đến cuối tháng 3-2016 mới nộp vào Kho bạc Nhà nước…”- Kết luận thanh tra số 119 khẳng định.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng chỉ rõ, việc xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ của các đơn vị tại huyện Lạc Thủy trong các năm 2014 và năm 2015 cũng bị phát hiện còn chưa chi tiết, chưa đầy đủ khi có tới 14 trong số 22 đơn vị chưa thực hiện việc kiểm kê đánh giá tài sản vào cuối năm theo quy định. Một số phòng, ban còn chi tiếp khách, thuê xe ô tô đi công tác nhiều, chưa thực hiện theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, kiểm tra về nợ công tính đến thời điểm hết tháng 3-2016 tại huyện Lạc Thủy cho thấy, UBND huyện Lạc Thủy còn nợ đọng nguồn xây dựng cơ bản là 15.285 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản, huyện Lạc Thủy cũng để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể, 8 công trình không thực hiện mua bảo hiểm công trình, 5 công trình mua bảo hiểm công trình nhưng chưa thực hiện thanh toán tiền bảo hiểm theo quy định. 6 công trình gồm Trường Tiểu học Phú Thành, trụ sở làm việc của cơ quan HĐND và UBND huyện Lạc Thủy… chậm tiến độ.

Ngoài ra, chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn trong quá trình thực hiện công tác nghiệm thu khối lượng chưa chặt chẽ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, còn để xảy ra một số sai phạm trong xây lắp. “Qua thanh tra phát hiện sai phạm 411 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 340 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ khi nghiệm thu thanh toán số tiền 67 triệu đồng, yêu cầu thi công bổ sung giá trị xây lắp 3,4 triệu đồng. Ngoài giá trị sai phạm trên công trình cải tạo, sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Thủy dự toán tính sai khối lượng thép cổng với giá trị 168,7 triệu đồng…”- Kết luận Thanh tra nêu rõ.

Qua đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm 340 triệu đồng, của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, yêu cầu giảm trừ khi thanh toán các công trình với số tiền 67 triệu đồng. Yêu cầu chủ đầu tư công trình cải tạo, sữa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lạc Thủy điều chỉnh và cắt giảm khối lượng thép cổng do dự toán sai là 167 triệu đồng.

Đức Sơn

Từ khóa

sai phạm xây dựng cơ bản hòa bình kiến nghị