Như VTV đã phản ánh, việc giải ngân 26,5 tỷ đồng hỗ trợ cho công ty Hoàng Lâm của UBND tỉnh Điện Biên đang có dấu hiệu sai phạm. Điều mà những người dân ở đây đặt câu hỏi là ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong vụ việc này?

Phóng viên VTV sẽ tiếp tục cung cấp thông tin để làm rõ hơn vấn đề này:

Đình Hải