Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) Chu Phạm Ngọc Hiển tại cuộc họp báo chuyên đề công tác thanh tra TN&MT diễn ra vào ngày 17/11.

Sai pham den dau, xu ly den do - Anh 1

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chủ trì buổi họp báo chuyên đề thanh tra TN&MT. Ảnh: TH

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT cho biết, từ tháng 1/2015 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ đã hoàn thành kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2015 và đến thời điểm này đã thực hiện đạt trên 80% kế hoạch của năm 2016. Số cuộc thanh tra, kiểm tra hàng năm đều tăng.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý Nhà nước; kết quả thanh tra đã đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phòng ngừa vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí.

Tình hình khiếu nại, tố cáo trong năm 2016 tăng so với năm 2015. Tuy nhiên số vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ giảm 21 vụ việc, có thể thấy đa phần các vụ việc mà Bộ nhận được thuộc thẩm quyền. Công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo Bộ luôn quan tâm chỉ đạo và tham gia tiếp công dân định kỳ cũng như đột xuất theo quy định. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được tiếp, giải thích và hướng dẫn kịp thời.

Bộ đã tiến hành 157 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 2.203 tổ chức, trong đó có 8 cuộc thanh tra hành chính, 149 cuộc thanh tra chuyên ngành. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 627 tổ chức với số tiền trên 71,2 tỷ đồng; kiến nghị thu nộp ngân sách trên 108,8 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện 445 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về TN&MT.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ đã trả lời các câu hỏi thuộc lĩnh vực TN&MT, nhất là vấn đề sai phạm của Bộ TN&MT trong việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như cấp phép xả thải của Formosa.

Theo Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển, điều này không đúng. Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT đã kiểm điểm và khẳng định việc thẩm định đánh giá tác động môi trường, cấp phép xả thải cho Formosa là đúng quy định của pháp luật.

Về phần Bộ TN&MT, Bộ có trách nhiệm một phần trong sự cố này. “Chúng tôi có kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từ việc xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, cụ thể Luật Bảo vệ môi trường 2015 cũng như văn bản hướng dẫn thi hành luật còn thiếu sót, chậm trễ”, Thứ trưởng khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Hiển, sự cố này có một phần trách nhiệm của tỉnh Hà Tĩnh, vì nhà máy đóng trên địa bàn thì địa phương phải kiểm tra giám sát thường xuyên trực tiếp nhất. Hiện, Bộ đang chỉ đạo khắc phục bằng việc quan trắc online đến Sở TN&MT Hà Tĩnh để giám sát hoạt động thường xuyên của nhà máy.

Thứ trưởng cho biết thêm, hiện nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang kiểm tra trách nhiệm của các đồng chí có liên quan đến sự cố Formosa cả khóa trước và khóa này, đang kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị của Bộ TN&MT có liên quan sự cố Formosa. Đoàn kiểm tra này sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật với tập thể, cá nhân liên quan. Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Thái Hải