Việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo sẽ được thực hiện kể từ ngày 14/10/2016.

Sai lech trong cong bo thong tin, KSA vao dien canh bao tu ngay 14/10 - Anh 1

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo đưa cổ phiếu KSA của CTCP Công Nghiệp Khoáng sản Bình Thuận (mã KSA-HoSE) vào diện cảnh báo.

Nguyên nhân là bởi Công ty vi phạm quy định công bố thông tin, căn cứ Tiết f Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại SGDCK ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-SGDHCM ngày 23/08/2016 của SGDCK TPHCM.

Việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo sẽ được thực hiện kể từ ngày 14/10/2016.

Được biết, một số thông tin do KSA cung cấp đã có nội dung sai lệch, chưa chính xác. Cụ thể, doanh nghiệp khoáng sản này đã công bố thông tin về việc “khai thác quặng sa khoáng Titan-Zircon khu vực Phước Hải xã Phước Hải và An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận” tại Công văn về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Cùng với đó, KSA còn có công văn cho biết “công ty đã thỏa thuận xong và mua được mỏ quặng Titan với diện tích 792 ha có trữ lượng hơn 4 triệu tấn tại Ninh Thuận” tại Công văn số 28/2016/KSA ngày 8/7/2016 gửi UBCKNN, HSX.

Tuy nhiên, KSA không ký hợp đồng về việc mua mỏ quặng mà ký Biên bản thỏa thuận số 01/BBTT ngày 17/3/2016 và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL ngày 19/5/2016 với CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai.

Theo đó CTCP Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai chuyển nhượng cho KSA 7,9 triệu cổ phần (tương ứng 79% cổ phần) của CTCP Khoáng sản Đất Quảng Ninh Thuận (là doanh nghiệp đã thực hiện thăm dò quặng sa khoáng Titan – Zircon khu vực xã Phước Hải, An Hải huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận với diện tích khu vực thăm dò là 792 ha theo Quyết định số 1283/GP-BTNMT ngày 30/6/2011 của Bộ Tài nguyên môi trường.

Với việc cung cấp thông tin sai lệch này, UBCKNN đã quyết định xử phạt KSA với số tiền 85 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này bị phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về kết luận của cơ quan thuế đối với việc Công ty vi phạm pháp luật về thuế trong năm 2015 (được ghi nhận trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán); thông tin về việc ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/DQCL đề ngày 19/5/2016 với Công ty cổ phần Khoáng sản Đất Quảng Chu Lai; không công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty các thông tin định kỳ và thông tin bất thường theo quy định.