Giường ngủ đặt dưới cầu thang sẽ khiến chủ nhân ngủ không sau và có thể gặp xui xẻo.

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 1

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 2

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 3

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 4

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 5

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 6

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 7

Sai lam phong thuy phong ngu khien gia chu om dau, ngheo kho - Anh 8