24H.COM.VN - Có những sai lầm mà ngay cả một phụ nữ thông minh cũng có thể mắc phải do tiếp nhận thông tin sai lệch.