Nguyên nhân HSX đưa ra là do Sài Gòn Tourist vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên 3 lần trong vòng 1 năm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố quyết định nhắc nhở trên toàn thị trường đối với Công ty cổ phần Vận chuyển Sài Gòn Tourist (HOSE: STT)

Nguyên nhân mà HSX đưa ra là do Sài Gòn Tourist vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin trên 3 lần trong vòng 1 năm, thuộc trường hợp bị nhắc nhở trên toàn thị trường theo quy định tại khoản 1 điều 21 Quy chế niêm yết chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM ban hành theo quyết định số 346/QĐ SGDHCM ngày 23/08/2016.

Ngoài việc liên tục vi phạm công bố thông tin, STT còn bị HSX giữ nguyên diện kiểm soát do LNST Công ty mẹ và LNST chưa phân phối tại 30.6.2016 là số âm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2016 là -4,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2016 là –50,9 tỷ đồng.

Ra đời từ Đoàn xe trực thuộc Công Ty Du Lịch Thành Phố HCM vào tháng 7/1976, Sài Gòn Tourist đã liên tục phát triển với thương hiệu được nhận biết nhiều thế nhưng trong những năm gần đây. Công ty này đã liên tục báo lỗ cùng với hàng loạt tranh chấp giữa người nội bộ.

Tổng giám đốc Kakazu Shogo đã nhiều lần hứa với các cổ đông rằng lợi nhuận của STT sẽ tăng nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Ông Kakazu Shogo hiện đang nắm giữ 1,9 triệu cổ phiếu, tương đương 23,75 cổ phần tại STT.

Mặc dù vậy, giá cổ phiếu STT trên thị trường trong vòng 1 năm qua không ngừng tăng. Từ mức giá bình quân 2000-3000 đồng, STT đã tăng một mạch lênh xấp xỉ 12.000 đồng/cổ phiếu.

Tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Du lịch Thủy Thiên Tấn đã mua vào gần 570.000 cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu tại STT lên 12,08%.

Sai Gon Tourist bi nhac nho tren toan thi truong - Anh 1

Cổ phiếu STT tăng mặc dù liên tục báo lỗ