Sacombank sẽ bầu 7 nhân sự HĐQT và 4 nhân sự Ban kiểm soát và việc bầu nhân sự dự kiến được thực hiện ngay đầu phiên họp.

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín (Sacombank, mã STB-HoSE) vừa thông qua nội dung dự thảo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, 2016.

Theo dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tờ trình đầu tiên dự kiến lấy ý kiến các cổ đông chính là thực hiện bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017-2021. Đây cũng là vấn đề nóng được các nhà đầu tư quan tâm suốt thời gian qua.

Tổng cộng, Sacombank sẽ bầu 7 nhân sự HĐQT và 4 nhân sự Ban kiểm soát. Trước đó, danh sách ứng viên HĐQT đã được nhà băng này công bố. Tuy nhiên, hai ứng cử viên liên quan đến Liên Việt gồm ông Nguyễn Đức Hưởng, hiện đã là Chủ tịch HĐQT LienvietPostBank sau khi rút khỏi danh sách ứng viên và bà Nguyễn Thị Bích Hồng, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Liên Việt. Như vậy, 2/7 ứng cử viên cho những chiếc ghế tại HĐQT đến nay vẫn là ẩn số và xuất hiện nhiều đồn đoán xung quanh những ứng viên "sáng giá".

Sacombank se bau nhan su lanh dao ngay dau Dai hoi, chua he lo nguoi thay the cac ung vien da rut - Anh 1

Tại Đai hội lần này, HĐQT và Ban điều hành Sacombank sẽ báo cáo hoạt động trong năm 2015-2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Tính đến cuối năm 2016, tổng dư nợ tín dụng của Sacombank gần 238 nghìn tỷ đồng, chiếm 78% tổng tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ nợ xấu đến cuối năm đạt 6,81%, tương đương số dư nợ xấu tuyệt đối khoảng hơn 16.200 tỷ đồng. Số dư dự phòng rủi ro tín dụng đạt khoảng 5,297 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 155 tỷ đồng. Lợi nhuận giữ lại lũy kế hiện là gần 1.014 tỷ đồng.

Dự kiến năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng sẽ tăng từ 332 nghìn tỷ đồng lên 384,6 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng phấn đấu tăng lên 277 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 585 tỷ đồng.

Tại Đại hội lần này, Sacombank cũng trình cổ đông thống nhất tái xác nhận chủ trương thành lập các công ty hoạt động trong các lĩnh vực chính trong giai đoạn năm 2017-2020. Theo đó, ngân hàng dự kiến thành lập Công ty Tài chính dưới hình thức Công ty TNHH một thành viên trực thuộc Sacombank,
với chức năng hoạt động bao gồm cả nghiệp vụ bao thanh toán, tín dụng tiêu dùng, cho thuê tài chính, thẻ tín dụng, … và các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật. Hoặc Sacombank sẽ chuyển đổi/ sáp nhập hoạt động của Công ty Cho thuê tài chính (Sacombank Leasing) hiện hữu thành Công ty tài
chính với mô hình hoạt động tổng hợp. Dự kiến, vốn điều lệ của công ty này là 500 tỷ đồng.

Cùng đó, Sacombank trình kế hoạch thành lập Công ty bảo hiểm nhân thọ dưới hình thức liên doanh với đối tác nước ngoài, theo một trong các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm với vốn góp dự kiến là 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng cũng sẽ xin ý kiến cổ đông một số vấn đề liên quan đến công tác bổ sung và cấp đổi các ngành nghề kinh doanh và nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.