(CafeF) – Ngay sau Đại hội cổ đông, nhiều cán bộ chủ chốt của Sacombank đã đăng ký mua thêm cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ nắm giữ.