BizLIVE - Sacombank dự báo sẽ giảm tỷ lệ nợ xấu từ 2,3% trong 9 tháng đầu năm 2013 xuống dưới 1,5% vào cuối năm do ngân hàng này đã bán 1.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

Dự kiến lợi nhuận trước thuế của Sacombank sẽ đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 105% so với năm trước.

Theo bản báo cáo của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), năm 2013, Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank- STB) dự kiến lợi nhuận trước thuế sẽ đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 105% so với năm trước.

Theo lãnh đạo của ngân hàng, nguồn thu nhập chính là thu nhập từ lãi (xấp xỉ 86% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh) và thu nhập từ phí dịch vụ. Ngoài ra, tăng trưởng tín dụng ổn định và dự kiến sẽ đạt 14% cho cả năm.

Sacombank dự báo sẽ giảm tỷ lệ nợ xấu từ 2,3% trong 9 tháng đầu năm 2013 xuống dưới 1,5% vào cuối năm do ngân hàng này đã bán 1.000 tỷ đồng nợ xấu cho VAMC.

Tại ngày 3/1/2014, STB đang được giao dịch với PE 2013 9,8x và PB 2013 1,2x.