NDĐT - Số lượng các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa của Việt Nam đã tăng từ 725 loài trong những năm 1992-1996 lên 882 loài vào năm 2005-2007. Đó là số liệu được cung cấp trong bộ Sách Đỏ Việt Nam 2007 vừa được giới thiệu và phát hành sáng nay.