Một Hillary Clinton mềm mỏng nhưng cứng cỏi, một Donal Trump hùng hổ, đầy bộc trực đều dần được lột tả đầy đủ xuyên suốt những đợt vận động tranh cử.

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 1

Hillary Clinton tại cuộc vận động ở Michigan ngày 4-11

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 2

Donal trump tại cuộc vận động ở Hershey, Pennsylvania ngày 4-11

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 3

Hai ứng viên bắt tay nhau trước khi bước vào buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên . Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 4

Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 5

Sắc thái đặc biệt của bà Hilary khi Trump phát biểu tại buổi tranh luận. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 6

Phản ứng của bà Clinton khi Trump nói về tính khí. (CNN)

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 7

Cả hai tại buổi tranh luận trực tiếp lần thứ 2. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 8

Cả hai bắt tay nhau trước khi bước vào cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 9

Bước vào buổi tranh luận lần thứ ba, hai ứng viên đã không bắt tay nhau như mọi khi. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 10

Một biểu hiện khá thú vị của Hillary tại buổi tranh luận trực tiếp lần ba. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 11

Bà Clinton được cử tri Mỹ nhận định là có phong thái tổng thống hơn hẳn ông Trump. Ảnh: Reuters

Sac thai cua Hillary va Trump xuyen suot bau cu My - Anh 12

Ông Donald Trump vẫn giữ phong cách hùng hổ trong vòng tranh luận tổng thống cuối cùng. Ảnh: Reuters