SGTT.VN - Cục Quản lý dược vừa có quyết định rút số đăng ký của các thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được lưu hành trên thị trường Việt Nam.

Đó là thuốc Decolgen Forte PS, số đăng ký: VD-5701-08; Decolgen No Drowse, số đăng ký: VD-5702-08; Decolgen Syrup, số đăng ký: VD-13691-10. Các thuốc này do công ty TNHH United Pharma Việt Nam đăng ký và sản xuất. Cục trưởng yêu cầu các đơn vị liên quan thông báo khẩn đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc biết để thực hiện.