Việc rút ngắn thời gian đào tạo bậc đại học dựa trên cơ sở nào và sẽ có tác động thế nào đến các trường đại học? Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga sẽ cung cấp thông tin cụ thể trong video.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có sự thay đổi về thời gian đào tạo ở bậc đại học, nhằm tiệm cận dần với một khung thời gian đào tạo đại học được nhiều quốc gia áp dụng nhất.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga cho biết thay đổi thời gian đào tạo đại học theo hướng rút ngắn sẽ khắc phục được những nhược điểm hiện có của giáo dục đại học./.