Thịt chuột, món mà một số nơi vẫn coi đó là đặc sản đang được giết mổ như thế nào?

Video: Rùng mình công nghệ chế biến "đặc sản" thịt chuột siêu bẩn: