Tôn Ngộ Không đi xe bus, người nhện có ngực khủng... là những hình ảnh khôi hài chỉ có ở châu Á.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 1

Người nhện ngực khủng.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 2

Yểu điệu thục nữ.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 3

Tranh biếm họa.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 4

Dáng anh rất sexy.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 5

Con cháu của thủy thủ Popeye.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 6

Mất Cân Đẩu Vân, Tôn Ngộ Không phải đi xe bus.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 7

Đồng đội.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 8

Rau quả cũng cường tráng.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 9

Chống mất trộm.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 10

Một công đôi việc.

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 11

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 12

'Rung ghe' vi hanh dong cua nguoi nhen nguc khung - Anh 13