Không có sự hiện diện của các ngôi sao nổi tiếng hay hoa hậu, triển lãm Vietnam Motor Show 2016 vẫn hút hồn khách thăm quan bằng dàn mẫu trẻ, gợi cảm.

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 1

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 2

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 3

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 4

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 5

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 6

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 7

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 8

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 9

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 10

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 11

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 12

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 13

Rung chan dai goi cam tai Vietnam Motor Show 2016 - Anh 14

Khánh Hòa