Thời điểm này, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình VN (VFC) và Công ty Galaxy đang “vắt chân lên cổ” để hoàn thiện những số đầu tiên của Rubic 8- chương trình thay thế Điện ảnh chiều thứ bảy và Văn nghệ chủ nhật. Số đầu tiên sẽ phát sóng vào 14 giờ 30 phút ngày 28-2-2009. Đây là chương trình thuần chất giải trí, kết nối 2 ngày nghỉ trong một ý tưởng chung - giải trí, vui tươi và biến ảo khôn cùng!