Thay vì "bay" như trong trí tưởng tượng thì con "ma" này dùng "xe cân bằng" để lướt đi trên đường.