Đứng trước con “ngọc long” này, người xem sẽ sững sờ bởi vẻ đẹp của chất ngọc và tài nghệ của các nghệ nhân đã chế tác nên nó.